PRACE ZAKWALIFIKOWANE JAKO PLAKATY

LP.OSOBA ZGŁASZAJĄCAWSPÓŁAUTORZYTYTUŁ PRACY

(kliknij w tytuł pracy aby zobaczyć plakat)

1.Katarzyna AkutkoKatarzyna Akutko, Anna Kofla- Dłubacz, Elżbieta Krzesiek, Andrzej Stawarski – II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, UM we WrocławiuWpływ czynników środowiskowych na rozwój nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci
2.Katarzyna AkutkoŻaneta Kopacz, Marta Kicia, Bohumil Sak, Andrzej B. Hendrich – Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny Wrocław, Polska
Katarzyna Akutko, Barbara Iwańczak – II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny Wrocław, Polska
Martin Kváč – Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Institute of Parasitology, České Budějovice, Czech Republic; University of South Bohemia, Faculty of Agriculture, České Budějovice, Czech Republic
Zakażenie końskim genotypem Cryptosporidium u dziecka z chorobą Leśniowskiego-Crohna w trakcie leczenia immunosupresyjnego
3.Aleksandra BanaszkiewiczEwa Talarek – Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kinga Kowalska-Duplaga – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Katarzyna Bąk-Drabik – Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Mariusz Szczepanik – Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Sabina Więcek – Oddział Gastroenterologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Aleksandra Banaszkiewicz – Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przebieg ospy wietrznej i półpaśca u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit: badanie prospektywne, wieloośrodkowe
4.Joanna BierłaBierła Joanna B., Konopka Ewa, Jańczyk Wojciech, Wierzbicka-Rucińska Aldona, Więckowski Sebastian, Obrycki Łukasz, Sarnecki Jędrzej, Kanarek Ewelina, Cukrowska Bożena, Socha Piotr – Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"W poszukiwaniu nowych markerów wspierających monitorowanie pacjentów z chorobą Wilsona – znaczenie L-FABP i PLIN5
5.Joanna BraksatorAnna Machnik, Agnieszka Grabowska, Julia Szczepańska, Marta Frank – Studenci z SKN przy II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UM we Wrocławiu
Michał Błoch – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dariusz Patkowski – Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu
Andrzej Stawarski – II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UM we Wrocławiu
Atrezja dróg żółciowych 16 lat po zabiegu Kasai bez konieczności transplantacji wątroby (opis przypadku)
6.Anna Dancewiczlek. med. Anna Dancewicz, lek. med. Paula Grębska, dr n. med. Andrzej Stawarski – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i ŻywieniaObjawy gastroenterologiczne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
7.Magdalena DobrowolskaMarcin Banasiuk, Barbara Skowrońska, Aleksandra Banaszkiewicz – Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoOcena przydatności testu wypierania balonika oraz manometrii anorektalnej 3D u dzieci z zaparciem czynnościowym
8.Patryk DomareckiPatryk Domarecki, Agnieszka Słowińska – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w OlsztynieDiagnostyka różnicowa hipertransaminazemii prowadząca do rozpoznania celiakii oraz dystrofii mięśniowej Duchenne’a – analiza przypadku 27-miesięcznego pacjenta
9.Agnieszka GawrońskaWpływ maślanu sodu na poziom kalprotektyny w kale i nasilenie objawów choroby u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
10.Adam GłówczewskiGłówczewski A., Krogulska A. – Department of Paediatrics, Allergology and Gastroenterology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University Torun, Poland
Dybowska A., Kupniewska P. – SRC Paediatric Allergology and Gastroenterology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University Torun, Poland
Sobacka A. – SRC Paediatric Surgery, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University Torun, Poland
Kroczek K., Gałązka P. – Department of General and Oncological Surgery for Children and Adolescents, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University Torun, Poland
Czynnościowe zaparcie stolca – wyzwanie wyłącznie dla pediatry czy również dla chirurga?
11.Katarzyna Górowska-KowolikKatarzyna Górowska-Kowolik, Anna Jarzumbek, Jarosław Kwiecień – Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu. SUM w Katowicach. Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Paulina Ciszewska-Hołda – Oddział Pediatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski w Opolu
dr Górowska-Kowolik
Idiopatyczna zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku
12.Tatiana JamerTatiana Jamer, Paweł Maleika, Agnieszka Borys-Iwanicka, Elżbieta Krzesiek, Andrzej Stawarski – II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Łukasz Strożecki – Klinika Anastezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci – etiologia i postępowanie diagnostyczne
13.Tatiana JamerAgnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Joanna Chrzanowska, Anna Noczyńska – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tatiana Jamer, Katarzyna Akutko, Andrzej Stawarski – II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Częstość występowania haplotypu DQ2/DQ8 i celiakii u dzieci z cukrzycą typu 1
14.Maria JanowskaMaria Janowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Warszawa, Polska
Joanna B. Bierła, Magdalena Kaleta, Joanna Cielecka-Kuszyk, Bożena Cukrowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Patologii, Warszawa, Polska
Aldona Wierzbicka-Rucińska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Warszawa, Polska
Joanna Pawłowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Warszawa, Polska
Wpływ zakażenia CMV na ekspresję wybranych parametrów immunologicznych w wątrobie u dzieci z atrezją dróg żółciowych.
15.Maria JanowskaMaria Janowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Warszawa, Polska
Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wiese-Szadkowska – Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Immunologii, Bydgoszcz, Polska
Joanna Trojanek, Jacek Michałkiewicz – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Warszawa, Polska
Joanna Pawłowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Warszawa, Polska
Fenotyp i sygnatura genowa leukocytów obwodowych w atrezji dróg żółciowych
16.Kamil JanowskiKamil Janowski, Małgorzata Woźniak, Piotr Socha – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Warszawa, Polska
Elizabeth Shumbayawonda, Marc Goldfinger, Andrea Dennis, Matt Kelly, Rajarshi Banerjee – Perspectum Diagnostics, Innovation, Oxford, United Kingdom
Maciej Pronicki, Wiesława Grajkowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Patologii, Warszawa, Polska
Piotr Pawliszak, Sylwia Chełstowska, Elżbieta Jurkiewicz – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Warszawa, Polska
Stefan Neubauer – Perspectum Diagnostics, Innovation, Oxford, United Kingdom, OCMR, University of Oxford, Division of Cardiovascular Medicine, Oxford, United Kingdom
Przydatność Wieloparametrycznego Rezonansu Magnetycznego Wątroby w monitorowaniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby u dzieci
17.Wojciech JańczykPiotr Socha, Jakub Kmiotek, Malgorzata Wożniak – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania oraz Pediatrii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Wiesława Grajowska, Maciej Pronicki – Zakład Patologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Zbigniew Kułaga – Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Zastosowanie elastografii dynamicznej (Fibroscan) w ocenie stopnia włóknienia wątroby u pacjentów z autoimmunizacyjnym zapaleniem wątroby
18.Dominika Kaps-KopiecDominika Kaps-Kopiec – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Joanna Pawłowska – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Małgorzata Woźniak – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Joanna Cielecka-Kuszyk – Zakład Patomorfologii, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Dorota Jarzębicka – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Agnieszka Czajkowska – Pracownia Farmakokinetyki, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Marta Górska – Pracownia Farmakokinetyki, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Piotr Czubkowski – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut \"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka\"
Ocena zależności pomiędzy poziomem 6-tioguaniny a remisją choroby w grupie pediatrycznych pacjentów z autoimmunizacyjnym zapaleniem wątroby
19.Michał KolejwaMichał Kolejwa – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
Elwira Kołodziejczyk – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Anna Socha-Banasiak – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
Anna Piaseczna-Piotrowska – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii
Dariusz Lebensztejn – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii
Elżbieta Czkwianianc – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
Grzegorz Oracz – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Ocena jakości życia oraz opis obrazu klinicznego pacjentów po pomyślnym leczeniu chirurgicznym atrezji przełyku
20.Katarzyna KominekAgnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, Elżbieta Pac-Kożuchowska – Klinika Pediatrii i GastroenterologiiOd hipertransaminazemii do choroby Wilsona
21.Agnieszka Kozioł-KozakowskaAgnieszka Kozioł-Kozakowska, Kinga Kowalska-Duplaga, Zofia Grzenda-Adamek – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Pediatrii, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia
Dominika Salamon, Agnieszka Krawczyk, Tomasz Gosiewski – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej
Ocena stanu odżywienia oraz diety pacjentów z celiakią przed rozpoznaniem i po 6 miesiącach leczenia- padanie pilotażowe
22.Milena KrzyżanowskaMilena Krzyżanowska, Katarzyna Karolewska-Bochenek, Izabella Łazowska-Przeorek, Maria Kotowska, Agnieszka Gawrońska, Łukasz Dembiński, Marcin Banasiuk, Marcin Dziekiewicz, Aleksandra Banaszkiewicz – Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoClostridioides difficile u dzieci z nowo rozpoznanymi nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit: nosicielstwo czy zakażenie
23.Magdalena KucharskaMagdalena Kucharska, Urszula Daniluk, Mirosława Uścinowicz, Katarzyna Kondej-Muszyńska, Piotr Jakimiec, Monika Kowalczuk-Krystoń, Dariusz Lebensztejn – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tamara Daniluk, Robert Bucki – Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Ocena lekooporności Helicobacter pylori u dzieci w województwie podlaskim
24.Kamila Kwiatek-ŚredzińskaKamila Kwiatek-Średzińska, Kinga Półkośnik, Dariusz Lebensztejn – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii UM w BiałymstokuPatologia wątroby w przebiegu zakażenia wirusem Epsteina-Barr u dzieci
25.Monika KwiatkowskaMonika Kwiatkowska, Ewa Łoś-Rycharska, Aneta Krogulska, Magdalena Kuśmierek, Ewelina Matuła-Rżeńska – Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Marcin Gołębiewski – Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Zaburzenia homeostazy mikrobiomu jelitowego u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca
26.Patryk Lipińskidr n. med. Patryk Lipiński, prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska – Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IP-CZD), Warszawa
mgr Anna Bogdańska – Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IP-CZD), Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (IP-CZD), Warszawa
Wrodzone zaburzenia glikozylacji z punktu widzenia hepatologa dziecięcego
27.Eliza Łężyk-CiemniakEliza Łężyk-Ciemniak, Aneta Krogulska – Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Julia Graczyk, Oliwia Makowska – Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Anna Szaflarska-Popławska – Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Celiakia i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jako współwystępujące choroby – wyzwanie diagnostyczne
28.Karolina Michtalek. med. Beata Gładysiewicz – Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, I Klinika Pediatrii
lek. med. Michał Żelazny – Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, I Klinika Pediatrii
lek. med. Karolina Michta Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, I Klinika Pediatrii
Przypadkowe spożycie ciał obcych, czyli co połykają polskie dzieci? Jak postępować?
29.Grażyna MierzwaAgnieszka Szykanowska, Karol Gręźlik, Małgorzata Pacholska, Wojciech Pawlak, Tomasz Sroka, Andrzej Igor Prokurat – Oddział Chirurgii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Grażyna Mierzwa, Ilona Polasik – Pracownia Endoskopii Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Maria Żbikowska-Bojko, Olgierd Pilecki – Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Magdalena Dobruchowska-Marchelek, Maciej Matczuk – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Katarzyna Laskowska, Michał Kopeć – Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej w przebiegu cukrzycy typu I de novo
30.Agnieszka Mroczkowska-JuchkiewiczKatarzyna Kominek, Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, Beata Mełges, Elżbieta Pac-Kożuchowska – Klinika Pediatrii i Gastroenterologii UM w LubliniePacjent z chorobą Crohna i achalazją wpustu – opis przypadku
31.Agnieszka Pawłowska-KamieniakAgnieszka Pawłowska-Kamieniak, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Katarzyna Kominek, Paulina Krawiec, Beata Mełges, Elżbieta Pac-Kożuchowska – Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w LublinieZespół Peutza-Jegersa przyczyną krwawienia z przewodu pokarmowego u 6 letniej dziewczynki – opis przypadku
32.Maciej Pelclek. Maciej Pelc – I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
Prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski – I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Objawy ze strony układu pokarmowego związane z zakażeniem SARS-CoV-2 u dzieci
33.Artur RycykArtur Rycyk, Aleksandra Filimoniuk, Mirosława Uścinowicz, Katarzyna Kondej-Muszyńska, Dariusz Lebensztejn, Urszula Daniluk – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuPoszukiwanie czynników predykcyjnych ciężkiego przebiegu choroby Leśniowskiego – Crohna u dzieci
34.Magdalena Słomińska-FrączekProf. dr hab. n. med. Anna Liberek Lek. med. Magdalena Placek Lek. Med. Anna Kałużyńska – Copernicus PL Sp. z o.o.; Szpital im. Św. Wojciecha w Gdańsku; Oddział PediatriiOpóźnienie prawidłowej diagnostyki i terapii u 13-letniego pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych w okresie pandemii SARS-CoV-2
35.Agata StróżykStróżyk A., Dziechciarz P., Horvath A. – Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet MedycznyWiedza i praktyki w zakresie żywienia niemowląt rodziców dzieci w wieku 4 12 miesięcy badanie przekrojowe
36.Edyta SzymańskaEdyta Szymańska, Maciej Dądalski, Jaroslaw Kierkuś – Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
Aldona Wierzbicka – Department of Biochemistry and Experimental Medicine, Children\'s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
Zonulina w kale jako nieinwazyjny biomarker przepuszczalności jelit u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit – korelacja z aktywnością choroby i wartością kalprotektyny w kale
37.Agata WasilewskaAgata Wasilewska – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Przemysław Tomasik – Zakład Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Aleksander Gałaś – Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Anna Stochel–Gaudyn – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Dorota Drożdż - Klinika Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krzysztof Fyderek - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Małgorzata Sładek - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Kąt fazowy jako narzędzie diagnostyczne do oceny stanu odżywienia dzieci z nowo – rozpoznaną chorobą Leśniowskiego – Crohna leczonych żywieniowo
38.Aldona Wierzbicka-RucińskaAldona Wierzbicka-Rucińska – Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Polska
Renata Grzywa-Czuba, Joanna Trojanek, Jacek Michałkiewicz – Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska
Beata Oralewska, Wojciech Jańczyk, Piotr Socha – Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywienia i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Polska
Agnieszka Paziewska, Jerzy Ostrowski – Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
Spadek stężenia podklasy IgG 4 w surowicy u dzieci/młodzieży z makroAST
39.Sabina WięcekSabina Więcek, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk – Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Alicja Wojtyniak, Barbara Pindur – Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Magdalena Machnikowska-Sokołowska, Katarzyna Gruszczyńska – Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Analiza obrazu klinicznego pierwotnego stwardniejącego zapalenia dróg żółciowych w populacji pediatrycznej- analiza jednoośrodkowa
40.Sabina WięcekSabina Więcek, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk – Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
Piotr Fabrowicz, Katarzyna Gruszczyńska – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Bożena Kordys-Darmolińska – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
Maciej Cebula – Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Halina Woś – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
Ocena włóknienia wątroby z użyciem badania elastografii u pacjentów z rozpoznaną mukowiscydozą
41.Marek WoynarowskiMarek Woynarowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, CLM W Dziekanowie Leśnym
Magdalena Postek, Katarzyna Zybert, Łukasz Woźniacki, Katarzyna Walicka-Serzysko, Dorota Sands – Instytut Matki i Dziecka W Warszawie, CLM w Dziekanowie Leśnym
Mukowiscydoza – nowe wskazanie do wykonania biopsji odbytnicy
42.Katarzyna ZdanowiczKatarzyna Zdanowicz – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Aleksandra Filimoniuk – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Agnieszka Błachnio-Zabielska – Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Michał Ciborowski – Centrum Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dariusz Lebensztejn – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Urszula Daniluk – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Analiza mikrobiomu u dzieci z nowo rozpoznaną nieswoistą chorobą zapalną jelit